Usposabljanja

DELAVNICA FOTOGRAFIJE

 

januar – april 2019

 

Na delavnicah se udeleženci seznanijo s teorijo, zgodovino ter prakso dokumentarne in avtorske fotografije. Naučijo se razumeti sporočilno moč fotografije, moč zgodbe v fotografiji ter narativni potencial vizualnega medija. Seznanijo se z etiko in regulativami na področju fotografije. 

Ključni del delavnic sestoj iz praktičnega dela. Ta vključuje spoznavanje tehničnih nastavitev fotoaparata in njegovo manualno manipulacijo. Sledijo osnove likovne teorije (spoznavanje likovnih elementov, kompozicije ipd.). Osnova fotografije pa je svetloba, zato se udeleženci naučijo tudi osvetljevalnih tehnik. Ob teoretičnem znanju se izvaja tudi veliko praktičnih vaj.

 

Del delavnic je namenjen postprodukciji. Predstavimo programe za obdelavo fotografij, kot sta Lightroom in Photoshop. 

Z usposabljanjem udeleženci razvijajo osebne projekte. Praktičen del je namenjen izdelavi fotoserije. Mentor spremlja udeleženca od zasnove, vaj, praktičnih nalog, do izbora fotografij za končno fotoserijo. 

Končni rezultat delavnice sta izdelana fotoserija in razstava. 

Vzporedno se izvajajo tudi dodatne mentorske ure za posameznike s posebnimi potrebami (osebe z invalidnostjo, priseljenci s slabšim znanjem jezika in drugimi), ki jih vodi mentorica asistentka Nino Bektashashvili, tudi sama pripadnica ranljive ciljne skupine (gruzijska fotografinja, ki živi v Sloveniji). 

DELAVNICA VIDEO in AVDIO PRODUKCIJE

 

maj – september 2019

 

Delavnice video produkcije in mobilne videoprodukcije v teoriji in praksi udeležence popeljejo skozi vse korake od ideje do končnega izdelka. Udeležencem približajo pripovedno moč medija ter jih opremijo z vsem potrebnim znanjem, da samostojno realizirajo kratke filme in video izdelke.

Model delavnic je bil že večkrat uspešno implementiran, tako v Sloveniji kot v tudini. Zavod APIS jih je zasnoval na podlagi izkušenj z družbeno angažirano videoprodukcijo. Video in foto usposabljanja so bila pripoznana kot dobra praksa na ravni evropskih projektov Erasmus+.

 

Delavnica vsebuje teoretično znanje in praktične vaje vseh ključnih faz videa:

- predprodukcija (zasnova projekta, razvoj scenarija in plan snemanja, kadriranje, montažno razmišljanje, priprave na snemanje in režijski pristop);

- produkcija (režija, poznavanje opreme, snemanje zvoka in slike, luč in osvetlitev v videoprodukciji, izvedba snemanja);

- postprodukcija (zajemanje, montaža in postprodukcija slike in zvoka, dodajanje grafik; pri tem bomo delali v montažnem  programu DaVinci Resolve).

Delavnica je zasnovana tako, da udeleženci razvijajo samostojne projekte.

Delavnica vključuje tudi usposabljanje na področju mobilne videografije, to je snemanja in urejanja videa z mobilnim telefonom.

Delavnica oblikovanja zvoka in osnov avdioprodukcije dopolnjuje video delavnico. 

Udeleženci se naučijo osnov avdioprodukcije. Seznanijo se z osnovami avdioopreme, kot so na primer različni snemalniki zvoka in različni tipi mikrofonov ter ključno programsko opremo s področja avdioprodukcije. Mentor jih popelje skozi praktične vaje snemanja zvoka v vseh fazah oblikovanja zvoka za videoprodukcijo. 

Delavnica vsebuje: 
1) teorijo zvoka in digitalnega zvoka, 
2) obdelavo zvoka, 
3) spoznavanje uveljavljenega protokola MIDI (Musical Instrument Digital Interface),
4) glasbeni aranžma, 
5) snemanje, 
6) oblikovanje zvoka, 
7) mixing in mastering.

 

Izdelani kratki filmi se predstavijo širši javnosti na javni projekciji.

 

Vzporedno se izvajajo tudi dodatne mentorske ure za posameznike s posebnimi potrebami (osebe z invalidnostjo, priseljenci s slabšim znanjem jezika in drugimi), ki jih vodita mentorja asistenta, tudi pripadnika ranljivih skupin (ukrajinska videoumetnica, ustvarjalec iz Sirije).

GIBALNO PLESNA DELAVNICA S PLESNO TERAPIJO

 

september – november 2019

Delavnica temelji na skupinski dinamiki, s katero na podlagi neformalnih metod dela in praktičnih vaj, dosegamo sproščanje negativnih čustvenih vzorcev in mentalnih predstav o telesu, kot npr. krivde povezane z dojemanjem telesa kot neprimernega, tako zaradi invalidnosti kot zaradi drugačne veroizpovedi ipd. 

Udeleženci se seznanijo z različnimi rabami plesa in plesnih tehnik, z eksperimentalnimi oblikami plesa ter s terapevtsko rabo giba in plesa.

Plesno-gibalne dejavnosti ter tehnike igre in drugih neformalnih metod dela pospeši pozitivne spremembe na vseh razvojnih področjih: socialnem, čustvenem, motoričnem, kognitivnem in komunikacijskem. Pri tem se uporabljajo različne metode in tehnike, ki so prilagojene posamezniku.

Delavnica pelje udeležence skozi serijo vaj, ki pomagajo bolje razumeti povezavo telesa in psihe ter osvobodijo tako um kot telo, ne glede na telesne omejitve. 
Delo skupine poteka varno, intimno in intenzivno. 

Učinek pri udeležencih je boljše zavedanje telesa ter pozitivne spremembe na vseh razvojnih področjih: socialnem, čustvenem, motoričnem, kognitivnem in komunikacijskem. Udeleženci na delavnici krepijo svojo samopodobo. Nadalje se na delavnici povežejo z drugimi udeleženci ter tako vzpostavijo ali krepijo socialno mrežo. Posredno delavnice pripomorejo k večji zaposljivosti na področju kulture, saj jih povežejo z reprezentativnimi ustvarjalci na področju.

Delavnico plesa in plesno-gibalnih dejavnosti izvajata dve izkušeni mentorici plesa in plesno-gibalinih dejavnosti. Irina Stanković ima bogate izkušnje z uporabo plesa kot orodja za boljše počutje in zdravje pri delu z osebami z invalidnostjo ter nekaterimi etničnimi manjšinami. Je magistra pomoči z umetnostjo in vodi plesno šolo. Samar Zughool Križanič ima komplementarna znanja dela s področja plesno-gibalnih dejavnosti, ki poleg ciljne skupine oseb z invalidnostjo vključuje tudi manjšine in druge etnične skupnosti.  Obe mentorici v plesne predstave vključujeta širok nabor plesalcev, bogatita program z elementi iz drugih kulturnih okolij in/ali z inovativnimi metodami dela vključujeta motorično, senzorno ovirane oziroma na splošno tiste, ki so drugačni.

Delavnica predstavi ples in plesno-gibalne dejavnosti kot orodje družbeno angažirane umetnosti, hkrati pa udeležence popelje skozi osebno izkušnjo plesa kot umetniške forme, ne glede na gibalno oviranost ali drugačnost.

Cilj delavnice je sestaviti koreografijo za multimedijsko gledališko predstavo. Koreografija nastane na podlagi dela z udeleženci ranljivih ciljnih skupin ter v sodelovanju mentoric s strokovno sodelavko.

DELAVNICE GLEDALIŠČA, IGRE IN GLEDALIŠČA ZATIRANIH

oktober – december 2019

Delavnica predstavi potencial gledališča skozi optiko družbeno angažiranega pristopa k umetnosti.

Na delavnici udeleženci spoznajo teoretično znanje o gledališču, zgodovino gledališča ter vrste gledališč: ulično gledališče, improvizacijo, klasično gledališče. Prav tako zgodovino in učinke gledališča zatiranih.

Večji del delavnic se posveča praksi oziroma gledališki igri.

Delavnico gledališča zatiranih vodi izkušena moderatorka gledališča zatiranih Samar Zughool Križanič. Delavnica preko umetniškega izražanja omogoča učenje o sebi oziroma poglobljeno samorazumevanje ter na ta način tudi opolnomočenje pripadnikov ranljivih ciljnih skupin. Vsi udeleženci, ne glede na prejšnje izkušnje, dobijo možnost, da gledališke tehnike uporabijo kot medij za izražanje in odkrivanje svojih potencialov, pa tudi za osvetljevanje tematik in konstruktivno soočenje pogledov ter mnenj o določeni obravnavani temi. Obenem spoznavajo sebe in svoj notranji svet ter preko stika z drugimi udeleženci krepijo socialno mrežo.

Ključen praktičen del delavnic je namenjen pripravi multimedijske gledališke predstave, ki poveže delo vseh usposabljanj oziroma delavnic. Delo poteka ob strokovni podpori strokovne sodelavke projekta, režiserke Ivane Djilas. 

Predstava tematizira vzorce stigmatizacije zaradi drugačnosti (kultura, invalidnost, izguba doma in pridobitev statusa begunca, migracije ...), z njo povezano viktimizacijo in raziskuje možnosti, kako uporabiti umetniško formo kot orodje opolnomočenja, mobilizacije, motivacije in spodbujanja proaktivnega delovanja ranljivih skupin.