Ekipa

Mija.jpg
MIJA PUNGERŠIČ,
vodja projekta 
Multivizija
Romana.png
ROMANA ZAJEC, programska vodja in soustanoviteljica Zavoda APIS, videoproducentka

Mija se je pridružila ekipi Zavoda APIS v novembru 2018 kot vodja projekta Multivizija: multimedijsko, gledališko in plesno usposabljanje za ranljive skupine.

Že v času študija arhitekture je bila aktivna na različnih področjih. Kot članica (in pozneje kot del upravnega odbora) Društva študentov invalidov Slovenije je sodelovala v več različnih projektih (ples, gledališče, umetnost, družbeno angažirani projekti…) ter se aktivno udeleževala neformalnih izobraževalnih programov (Mladina, Mladi v Akciji, Erasmus+). Od leta 2006 deluje kot vodja mladinskih projektov in trenerka, dela predvsem z mladimi z manj priložnostmi (predvsem mladimi z invalidnostjo). Vodi usposabljanja na teme dostopnosti ter razvija vključujoče projekte, ki spodbujajo k aktivni participaciji in socialni vključenosti.

Je del skupine mladih žensk z invalidnostjo, ki so v letu 2012 ustanovile lastno nevladno organizacijo (Zavod ODTIZ, katere direktorica je) kot odgovor na nizko zaposljivost oseb z invalidnostjo ter z željo, da ustvarijo priložnosti za osebe z in brez invalidnosti, da razvijejo svoj potencial in kvaliteto življenja skozi različne programe (umetnost in kultura, šport, neformalno izobraževanje…).

Mija se je rodila z okvaro hrbtenjače, zato je njen vsakdan prepleten s polno izzivi. Invalidnost (in invalidski voziček) ji je med odraščanjem dala drugačen pogled na stvari in posledično omogočila različne možnosti. Ta osebna okoliščina ji je hkrati vir navdiha, motivacija in ji je sooblikovala poklicno pot, saj o socialni vključenosti priča na podlagi lastnih izkušenj.

Kot programska vodja svoj čas posveča vsebinskemu razvoju zavoda, vzpostavljanju mednarodnih partnerstev ter vključevanju novih aktivnih članov. Kot vodja projektov in mentorica dela na razvoju programov za vključevanje ranljivih skupin, na projektih družbeno angažirane umetniške produkcije, vodi video usposabljanja in usposablja ranljive skupine, mladinske delavce in predstavnike nevladnih organizacij za video produkcijo.

V svojem delu vzpostavlja most med delovanjem nevladnih organizacij in družbeno naravnane umetniške produkcije. Ima bogate izkušnje s področij različnih programov (nacionalni in evropski razpisi, Erasmus+, ki so bili pripoznani kot primeri dobre prakse. Med drugim je bila organizatorka mednarodnih usposabljanj filmskih ustvarjalcev ESoDoc – European Social Documentary v Sloveniji, podprtega s strani programa Media (Creative Europe).

Urša.jpg
URŠA VALIČ,
podpora pri administraciji in komunikaciji projekta Multivizija

Urša Valič se je pridružila Zavodu APIS marca 2019 kot zunanja sodelavka za podporo pri administraciji in komunikaciji projekta Multivizija: multimedijsko, plesno in gledališko usposabljanje za ranljive skupine.
Pred tem je delala na različnih področjih izobraževanja, raziskovanja in kulture, zlasti na področju kulturne dediščine in participatornosti. Med leti 2010 in 2011 je bila članica komisije za ženske pri Evropskem invalidskem forumu v Bruslju. Med leti 2013 in 2015 je bila zaposlena v Slovenskem etnografskem muzeju na projektu Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam, ki ga je financirala EU iz ESS in Ministrstvo za kulturo. Leta 2017 je bila izbrana na mednarodnem natečaju za raziskovalno rezidenco v Nacionalnem muzeju sodobne umetnosti Romunije v Bukarešti, kjer je sodelovala pri rekonstrukciji muzejskih vsebin namenjenih urbanim soseskam.

Po zaključenem doktoratu iz etnologije in kulturne antropologije leta 2013, se je vpisala na študij fotografije v Sežani. Pripravila je nekaj fotografskih projektov s katerimi je razstavljala tako doma kot v tujini (Grožnjan/Hrvaška, Berlin/Nemčija). Zlasti zanimiv je bil projekt Živim na novo, ko je nekaj mesecev skozi objektiv spremljala prebivalce bivalnih enot v Sežani. V svojih delih se sprašuje o identitetah, spolu, spolnosti, telesu, mejah v vsakdanjem življenju.

Trenutno je samozaposlena, sodeluje z različnimi javnimi inštitucijami in NGOji. Objavlja in predava tako doma kot v tujini.