top of page

Multivizija: multimedijsko, gledališko in plesno usposabljanje za ranljive skupine

 

Zavod APIS v sodelovanju s sedmimi partnerskimi organizacijami Zavodom ODTIZ, Zavodom Rokavička, Zavodom Povod, Društvom Ključ, Društvom Ritmi Planeta, Društvom študentov invalidov Slovenije in Društvom distrofikov Slovenije od 1. novembra 2018 do 31. decembra 2019 izvaja projekt Multivizija: multimedijsko, gledališko in plesno usposabljanje za ranljive skupine. Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

V partnerski konzorcij smo povezane organizacije, ki delamo z različnimi ranljivimi skupinami in smo aktivne na področju kulture. Odločili smo se, da pristopimo k ranljivim skupinam intersekcionalno, ob razumevanju sestavljenih, večplastnih identitet. Skupaj smo določili potrebe in definirali naše ciljne skupine:

 

- gibalno ovirane osebe (osebe z invalidnostjo/hendikepom);

- priseljenci, begunci, mladostniki brez spremstva (nad 15 let), prosilci za azil, Romi;

- pripadniki narodnih skupnosti in narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji, predvsem Srbi, Bošnjaki in Makedonci.

 

Projekt Multivizija bo usposobil 50 pripadnikov ranljivih skupin na področju multimedije, plesa in gledališča z namenom večanja možnosti zaposlovanja na področju kulture ter socialne vključenosti. Hkrati je na projektu zaposlena ena oseba, pripadnica ranljive skupine.

 

Aktivnosti bodo skozi različne inovativne umetniške izraze tematizirale vzorce stigmatizacije zaradi drugačnosti (kultura, invalidnost/henidkep, priseljenstvo, begunstvo) in z njo povezano viktimizacijo ter raziskovale možnosti, kako uporabiti umetniško formo kot orodje opolnomočenja, orodje pridobivanja novih znanj za višjo zaposljivost, orodje mobilizacije, motivacije in spodbujanja proaktivnega delovanja ranljivih skupin.


Usposabljanja bodo vodili priznani mentorji in bodo potekala v naslednjih sklopih:

 

  1. Avdio-vizualna produkcija, ki vključuje usposabljanja na področju fotografije, vizualne produkcije, mobilne videografije ter avdio produkcije.

  2. Gibalno plesna delavnica s plesno terapijo.

  3. Gledališče, igra in gledališče zatiranih.

Vsak sklop usposabljanj se bo zaključil z multiplikacijskimi aktivnostmi, ki bodo pripomogle k usposabljanju 20 multiplikatorjev delavnic, ki bodo predvidoma te izvajali tudi po koncu projekta znotraj organizacij partnerskega konzorcija ter tako povečali kapacitete kulturno-umetniškega ustvarjanja za ranljive skupine.

 

Ob tem se bodo zvrstile tudi podporne dejavnosti ranljivim skupinam, s katerimi bomo izpopolnili znanja tako ranljivih skupin kot zaposlenih v partnerskih organizacijah projekta z dejavnostmi, kot so nadgrajevanje znanja slovenskega jezika in izgovarjave, znanja s področja medkulturnega dialoga, boljše razumevanje medkulturne komunikacije, potrebna znanja za delo z ranljivimi skupinami, kulturni menedžment, kulturne produkcije in podobno.

 

Projekt se bo zaključil z multimedijsko gledališko predstavo, ki jo bo režirala Ivana Djilas.

 

Menimo, da bo projekt dolgoročno prispeval k ustvarjanju enakih možnosti na več ravneh, spodbujal bo aktivno udeležbo pripadnikov ranljivih skupin na področju kulture ter povečal možnosti za njihovo zaposljivost.

 

Vse delavnice v okviru usposabljanja se bodo izvajale v Ljubljani in so brezplačne, prijavite pa se lahko TU.

 

 

Koordinatorica projekta: Mija Pungeršič, mija@zavodapis.si

Producentka in zasnova projekta: Romana Zajec, programska vodja Zavoda Apis, romana@zavodapis.si

multivizija@zavodapis.si

 

Projekt financirata Republika Slovenija in Evropska unija preko Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike (www.eu-skladi.si) v obdobju 2014–2020, ki je bil izbran na Javnem razpisu za izbor operacij »za večjo socialno vključenost pripadnikov ranljivih družbenih skupin na področju kulture v okviru evropskega socialnega sklada v letih 2018–2019 (JR-ESS-2018-2019-SOCIALNA VKLJUČENOST)«.

bottom of page